Haberler  »  Yatırımcı İlişkileri
irketimizin Kamuyu Aydnlatma Platformu'nda yaynlanan bilgi, belge ve raporlarna, 01 Ekim 2013 tarihinden itibaren, "Yatrmc likileri" alt balndan deil, "Bilgi Toplumu Hizmetleri" ana bal altnda, balant kurulan linkle, "E-irket portal"ndan girilerek eriilebilmektedir. Yatrmclarmzn bilgisine sunulur.

Copyright @ 2012 Mazhar Zorlu Holding, Tüm hakları saklıdır.